Pergjegjesi sociale

Zhvillim miqësor ndaj mjedisit dhe i qëndrueshëm
Industria e rëndë Yizheng është një ekspert në pajisjet e prodhimit të plehrave organike dhe pajisjet e prodhimit të plehrave të përbëra.Kudo që të jetë, kompania e bën rregullin e saj të parë "respektimin për vlerat dhe traditat sociale lokale".
Ndërsa kryen biznes global dhe ndjek rritjen e fitimit, yizheng ka vënë gjithmonë mbrojtjen e mjedisit në radhë të parë dhe ka punuar së bashku për zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë globale.

Ne do ta çojmë bamirësinë deri në fund
Me një ndjenjë të fortë të përgjegjësisë sociale, industria e rëndë Yizheng merr filantropinë si një qëllim tjetër të ndërmarrjes.Veprat e dhurimit të shkollave dhe të ndihmës së të varfërve tregojnë të gjitha historinë e Yizheng.
Që nga viti 2010, Yizheng ka dhuruar një shkollë për më shumë se 20 fëmijë në dy fshatra lokale në Afrikë, përveç dhënies së parave çdo vit për të mbështetur familjet e tyre.