Pastrues i plehrave

  • Makinë rrotulluese të sitësit të daulleve

    Makinë rrotulluese të sitësit të daulleve

    Makinë rrotulluese të sitësit të daulleveështë një pajisje e zakonshme në prodhimin e plehrave të përbëra, përdoret kryesisht për ndarjen e materialeve të kthyera dhe produktit të përfunduar, gjithashtu realizon klasifikimin e produkteve përfundimtare, madje edhe klasifikon produktet përfundimtare.

  • Ekran linear vibrues

    Ekran linear vibrues

    Ekran linear vibruespërdor burim të fuqishëm vibrues nga motori vibrues, materialet tunden në ekran dhe ecin përpara në vijë të drejtë.