Kultura e ndërmarrjes

Koncepti i ndërmarrjes: Të krijojmë vlerë për klientët do të thotë të krijojmë vlerë për veten tonë.
Shpirti i ndërmarrjes: Të jesh partneri yt.
Qëllimi i ndërmarrjes: Cilësia e pranueshme është detyrim për shoqërinë, dhe cilësia e mirë është kontributi për shoqërinë.
Shërbimi i ndërmarrjes: Tejkalojnë pritjet e klientëve.